Poczuj klimat

Strażackie Manewry 2019 - Fotorelacja

Strażackie Manewry 2019

W sobotę, 21 września na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie zorganizowane zostało szkolenie oraz sprawdzian gotowości bojowej w formie manewrów strażackich z udziałem wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Wiązownica.

Tematem tegorocznego szkolenia było doskonalenie umiejętności i pewności w działaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, podniesienie gotowości bojowych i współdziałania przy prowadzeniu akcji gaśniczych obszarów leśnych, posługiwanie się sprzętem łączności radiowej oraz dowodzenie jednostkami na kilku odcinkach gaśniczych jednocześnie.

Manewry poprowadził Komendant Gminny OSP w Wiązownicy Ryszard Knap. Za merytoryczne przeprowadzenie manewrów i sprawy szkoleniowe – z ramienia PSP w Jarosławiu – odpowiadał kpt Paweł Szkoła. I tym razem strażacy-ochotnicy udowodnili, że są dobrze przygotowani i bez problemu poradzili sobie ze sprawdzianem umiejętności, któremu przyglądali się m.in. Wójt Gminy Wiązownica Marian Jerzy Ryznar, Prezes Zarządu Gminnego RP OSP Władysław Papa, Wiceprzewodniczący Zarządu Gminnego RP OSP Adam Jaremko oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Skuratko. Manewry strażackie były pokazem poziomu wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP, a także sprawdzianem mocnych, ale i tych nieco słabszych stron strażaków-ochotników.

Po zakończeniu szkolenia wszyscy posilili się grochówką.

23.09.2019