Poczuj klimat

Ogłoszenie dla właścicieli domków letniskowych w Radawie

Wywóz śmieci

Wójt Gminy Wiązownica informuje właścicieli domków letniskowych w miejscowości Radawa, iż zgodnie z Uchwałą NR XXIII/181/2020 z dnia 14 października 2020 r. Rady Gminy Wiązownica, Gmina przejmuje z dniem 01 stycznia 2021 r. obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub które są wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (osoby fizyczne).

Dotychczasowe umowy na wywóz odpadów komunalnych zawarte z firmą PGKiM w Jarosławiu zostają automatycznie rozwiązane. W związku z powyższym każdy właściciel wyżej wymienionych nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do 31 stycznia 2021 r. na formularzu dostępnym na stronie Urzędu Gminy Wiązownica lub w siedzibie tut Urzędu - na parterze, pokój numer 3.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 16 622 36 31 w. 115 lub e-mail: go@wiazownica.com

źródło: www.wiazownica.com 31.12.2020