Poczuj klimat

Rzeka Lubaczówka!

Każdego roku przed rozpoczęciem sezonu letniego na terenie Radawy prowadzone są działania kontroli czystości rzeki Lubaczówka.

Pracownicy urzędu płynąc łódką sprawdzają miedzy innymi czystość brzegu oraz ewentualne nielegalne źródło zrzutu ścieków.

Przeprowadzona w tym roku kontrola nie wykazała zanieczyszczeń.

Woda Lubaczówki pomimo swojego wyglądu (ciemna, zamulona barwa) spowodowanego istniejącym podłożem jest w dobrej klasie czystości.

Rzeka Lubaczówka
Rzeka Lubaczówka
źródło: www.wiazownica.com