Poczuj klimat

Pieszo i rowerem żółtym szlakiem z Jarosławia do Radawy

W dniu 03.07.2016 r. po raz pierwszy, oficjalnie idąc za odnowionymi znakami żółtego szlaku pokonano drogę z Jarosławia do Radawy. Uczestnikami tego wydarzenia byli miłośnicy wędrówek pieszych i rowerowych zrzeszeni przy Jarosławskim Stowarzyszeniu Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek.

Przebyta trasa stanowi jeden z etapów dłuższego szlaku łączącego Horyniec-Zdrój z Jarosławiem i docelowo z Pruchnikiem. O istnieniu tego szlaku wiedzieliśmy z przekazów ustnych - był wyznaczony, biegł do Horyńca i tyle. Dopiero w zeszłym roku udało nam się natrafić na mapę z 1967 roku, na której był on zaznaczony. I etap szlaku żółtego wyznaczono zgodnie z regułami znakowania szlaków pieszych przez PTTK. Staraliśmy się uniknąć prowadzenia turystów po drogach asfaltowych, jednak nie wszędzie to się udało - nadleśnictwa położyły asfalt na wielu drogach leśnych.

W Jarosławiu szlak zaczyna się na ulicy Sobieskiego, przy wejściu do Cerkwi greckokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego. Następnie prowadzi schodami obok cerkwi w dół, do ulicy Podzamcze i dalej chodnikiem do Szówska Krzyżówka (kierunek Wiązownica). Za dawną cegielnią Czartoryskich skręca w prawo, w kierunku wschodnim i biegnie ok. 3 km, równolegle to DW 865. Na wysokości Makowiska odbija na północ w kierunku Piwody, przecina wieś i polami prowadzi w radawskie lasy.

Trasa wiedzie obok miejsc historycznych, jakimi są: Miejsce Kaźni i Męczeństwa w Koniaczowie (wojenne krematorium), cmentarze z okresu I Wojny Światowej w Cetuli i Radawie, przyrodniczych - ścieżka edukacyjna Nadleśnictwa Jarosław oraz widokowych - rozległa panorama Podgórza Jarosławskiego z Jarosławiem podziwiana z granicy lasów.

Prace nad odnowieniem szlaku są żmudne i długotrwałe. Najpierw należy odnaleźć materiały źródłowe, które chociażby w szczątkowy sposób określają przebieg szlaku. Następnie zaczyna się praca w terenie, próby odnalezienia dawnych znaków - nam udało się na tym etapie kilka namierzyć. Następnie wytyczenie drogi, która jest jak najbardziej zbliżona do dawnej. Wiadomo przez kilka, kilkanaście lat teren się zmienia, zmieniają się właściciele i coś co było dobre "naście" lat temu, niekoniecznie dziś takie będzie. Na tym etapie bardzo pomocni byli pracownicy Nadleśnictwa Jarosław, którzy ze względu na specyfikę pracy w lesie jak również plany zagospodarowania musieli określić czy daną ścieżką, drogą, szlak można poprowadzić, jak również podpowiadali na których drzewach najlepiej znakować, aby znak przetrwał długie lata. No i na sam koniec część bardzo czasochłonna - malowanie znaków, które odbywa się wedle ściśle określonych reguł.

Prace nad odnowieniem szlaku żółtego zostały sfinansowane ze środków własnych Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek. Serdeczne podziękowania składamy panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Jarosław Tadeuszowi Ogonowskiemu za pomoc okazaną przy znakowaniu szlaku, jak również Wójtowi Gminy Wiązownica Marianowi Ryznarowi, za udostępnienie terenów OWiR w Radawie nad zalewem.

Zarząd      


Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy
Żółty szlak z Jarosławia do Radawy