Poczuj klimat

Gminne Manewry Strażackie 2018 - Fotorelacja

W sobotę, 1 września na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie odbyło się, zorganizowane przez Wójta Gminy Wiązownica Mariana Jerzego Ryznara, szkolenie oraz sprawdzian gotowości bojowej w formie manewrów strażackich z udziałem wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Wiązownica. Nad ćwiczeniami czuwała Państwowa Straż Pożarna w Jarosławiu.

Tematem tegorocznego szkolenia było gaszenie lasu wraz z podaniem wody na dalszą odległość z wykorzystaniem samochodów gaśniczych oraz ewakuacja osoby znajdującej się w strefie zagrożenia.

Manewry poprowadził Komendant Gminny OSP w Wiązownicy Ryszard Knap. Za merytoryczne przeprowadzenie ćwiczeń i sprawy szkoleniowe odpowiedzialny był bryg. Andrzej Garus z Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu.

Strażacy-ochotnicy udowodnili swoje wysokie przygotowanie i bez problemu poradzili sobie ze sprawdzianem, któremu przyglądał się m.in. Włodarz Gminy Wiązownica. Wszystkie jednostki strażackie wykazały się sprawnością bojową, umiejętnością obsługi sprzętu pożarniczego oraz wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Po zakończeniu manewrów organizatorzy omówili przebieg ćwiczeń oraz podziękowali wszystkim za zaangażowanie i udział w manewrach.

04.09.2018
Gminne Manewry Strażackie 2018
Gminne Manewry Strażackie 2018
Gminne Manewry Strażackie 2018
Gminne Manewry Strażackie 2018
Gminne Manewry Strażackie 2018
Gminne Manewry Strażackie 2018
Gminne Manewry Strażackie 2018
Gminne Manewry Strażackie 2018
Gminne Manewry Strażackie 2018
Gminne Manewry Strażackie 2018
źródło: www.wiazownica.com