Poczuj klimat

Dom dla seniorów w Radawie

Dom dla seniorów w Radawie

Pod koniec roku dwudziestu mieszkańców naszej gminy powyżej 60-go roku życia będzie mogło korzystać z pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie. Placówka ma zapewnić seniorom wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z ich wieku i stanu zdrowia. Mowa tu m.in. o bezpieczeństwie socjalnym, wsparciu specjalistycznym, rozwoju działań samopomocowych, integracji oraz zaangażowaniu w życie lokalnej społeczności.

To, że tego typu placówka na terenie naszej gminy jest potrzebna, pokazują statystyki. Na terenie gminy zamieszkuje około 2 200 osób powyżej 60-go roku życia, co stanowi blisko 20% ogólnej liczby mieszkańców. Odsetek ten ma tendencję rosnącą. Proces starzenia się społeczeństwa jest wynikiem wydłużania się trwania życia oraz zwiększonej emigracji ludzi młodych. Zauważalną tendencją na terenie naszej gminy jest zmniejszająca się ilość rodzin wielopokoleniowych, w których opiekę nad starszymi osobami przejmują dzieci. Młodzi ludzie wyprowadzają się z rodzinnych domów w poszukiwaniu pracy i osiadają w nowym miejscu, gdzie zakładają własne rodziny. Sytuacja ta powoduje, że rodzice pozostawieni są samym sobie. Poczucie osamotnienia i niedostatek środków finansowych powoduje poczucie apatii, porzucenia, braku zainteresowania otaczającą rzeczywistością i niechęć do kontaktów z ludźmi. Budowa Domu Dziennego „Senior+” ma zmniejszyć lub nawet wyeliminować ten problem.

Dzienny Dom „Senior+” będzie miał siedzibę w budynku, w którym niegdyś mieściły się klasy zamiejscowe Szkoły Podstawowej w Mołodyczu. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób starszych, w tym niepełnosprawnych. Prace ruszyły już w kwietniu. Wymienione i rozbudowane zostaną stare instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne oraz stolarka drzwiowa. Wykonana zostanie także instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią. Po remoncie w budynku będzie znajdowało się m.in. pomieszczenie klubowe, pokój zabiegowo-pielęgniarski, sala aktywności ruchowej, aneks kuchenny, łazienki oraz szatnia.

Podopieczni Dziennego Domu „Senior+” będą mieli zapewnioną opiekę przez co najmniej 8 godzin dziennie, zajęcia w zakresie aktywności ruchowej, edukacji, rekreacji i kultury. Seniorzy zagwarantowane będą mieli wyżywienie (2 posiłki w tym jeden gorący). Będą oni mieli również możliwość wzięcia kąpieli czy wyprania i wyprasowania odzieży.

Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec września 2019 roku, zaś oddanie budynku do użytku nastąpi prawdopodobnie w połowie grudnia. Wartość robót wyniesie około 600 tys. zł, z czego blisko połowa kwoty będzie pochodziła z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

www.wiazownica.com 19.06.2019
Dom dla seniorów w Radawie
Dom dla seniorów w Radawie
Dom dla seniorów w Radawie
Dom dla seniorów w Radawie
Dom dla seniorów w Radawie
Dom dla seniorów w Radawie
źródło: www.wiazownica.com